Učitelji v Utiku

 teacher gif

1. c

Amadeja Čebulj Stare (razredničarka)/WWW; amadeja.cebulj-stare@guest.arnes.si

Špela Pipan/WWW ; spela.pipan@gmail.com

2. c

Urša Merčon (razredničarka)/WWW; urska.mercon1@guest.arnes.si

3. c

Jana Golob (razredničarka)/WWW ; jana.golob1@gmail.com

5. c

Katja Anžin (razredničarka)/WWWkatja.anzin@gmail.com

učiteljica angleščine Natalija Pernuš/ WWW; natalija.pernus@gmail.com

Oddelka podaljšanega bivanja

Podaljšano bivanje 1C-3C

Špela Pipan/WWW , Jana Golob/WWW, Amadeja Čebulj Stare/WWW, Natalija Pernuš/ WWW, Jana Jenc

Podaljšano bivanje 2C-5C

Špela Blažič/WWW, Jana Golob/WWW

Ob 15.30 se oddelka združita in ju vodi Jana Jenc.

Dopolnili/dodatni pouk

… kmalu …