Kam po pomoč

ZA UČENCE:

TOM TELEFON

Za otroke in mladostnike v primeru izkušnje z nasiljem

Vsak dan od 12. do 20. ure

Tel: 116 111

Spletna svetovalnica TO SEM JAZ

Lahko pišeš v spletno svetovalnico in vprašaš za nasvet strokovnjaka

www.tosemjaz.net

ZA STARŠE

Center za socialno delo Ljubljana, enota Ljubljana Šiška

Celovška cesta 150

Ljubljana

Tel: 01 583 98 00

gpcsd.ljsis@gov.si

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana

Gotska ulica 18

Ljubljana

Tel: 01 583 75 00

info@scoms-lj.si

Zdravstveni dom Šentvid

Ob zdravstvenem domu 1

Ljubljana

Tel: 01 583 74 00

Zavod za šolstvo: Oddelek za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

Kotnikova ulica 28

Ljubljana

Tel: 01 241 19 50

      01 241 19 51

usmerjanje@zrss.si

SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja

Tel: 080 11 55

Psihiatrična klinika  Ljubljana  – KLIC V DUŠEVNI STISKI

Tel: 01 520 99 00

Urgentna psihiatrična ambulanta

Center za izvenbolnišnično psihiatrijo

Njegoševa 4

Ljubljana

Tel: 01 4750 685

Enota za adolescentno psihiatrijo

Center za mentalno zdravje

Grablovičeva 44 b

Ljubljana

Tel: 01 5874 955

      01 5874 942