Projekti v Utiku

Vsi zaposleni se trudimo in želimo ustvariti okolje, v katerem se bodo otroci dobro počutili, prihajali v šolo nasmejani in razvijali svojo ustvarjalnost v prijetnem, zdravem in spodbudnem okolju.

Sami in v sodelovanju z matično šolo si bomo prizadevali za kvalitetno izpeljavo dodatnih aktivnosti in projektov:

  •  Jabolčni dnevi – darovi narave

(obisk sadovnjaka, obiranje jabolk, predelava sadja, jedi naših mamic, babic,…);

  • Projekta

– bonton (primerno vedenje pri različnih aktivnostih v okviru šole),

– pišem z roko – lepopis (lepa pisava pri pouku, domačih nalogah in drugih zapisih, spoznavanje različnih pisav, primerjanje pisav;

  • Sami skrbimo za varnost (med gasilci, varno doma, pomoč in ravnanje v nesreči,…);
  • Kostanjčkov teden v podaljšanem bivanju;
  • Ekošola kot način življenja;
  • Zdrava šola (pritegnitev staršev k pouku);
  • Zlati sonček (različne športne naloge – hoja, tek, poskoki, vaje z žogo…);
  • »Iz roda v rod«; učenje veščin in spretnosti, ki ne smejo priti v pozabo.

– Sodelovanje z Društvom upokojencev Bukovica-Utik.

– Glasbene in ustvarjalne delavnice, ki jih v šoli vodijo upokojenci v

sodelovanju z učiteljicami (v okviru pouka)

  • Sodelovanje v aktualnih humanitarnih akcijah:

zbiranje PVC zamaškov, zvezkov, kap, šalov, rokavic, sladkarije, šolskih torbic, hrane …