Svetovalna služba

Kadar ste starši v skrbeh zaradi svojega otroka, ker se v šoli ne počuti dobro, ker ima učne težave, kadar otrok sam ni kos učenju, če prihaja v spore s sošolci oziroma učitelji, če ima težave doma ali sam s seboj, se obrnite na šolske svetovalne delavke. Pri slednjih boste prav tako dobrodošli, če bi želeli kakšen nasvet.

Šolske svetovalno službo tvorijo Irma Janežič, Sandra Križnar, Saša Šimnovec in Marija Trnovec. Z bodočimi šolarji in njihovimi starši se prvič srečajo pri vpisu v šolo. Oblikujejo oddelke prvih razredov in  spremljajo njihovo vključevanje v oddelčno skupnost ter njihov napredek pri šolskem delu.

Svetovalna delavka Irma Janežič vodi poklicno orientacijo v 8. in 9. razredu in pomaga učencem pri vpisu v srednje šole. Za starše in učence pripravlja predavanja o poklicnih odločitvah in jih seznani z načinom vpisa v srednje šole. Starše in učence informira o možnostih subvencije  šole v naravi in taborov.

Specialni pedagoginji Saša Šimnovec in Sandra Križnar ter socialna pedagoginja Marija Trnovec pomagajo učencem, ki imajo težave na področju  branja in pisanja, učne oz. vedenjske težave.

V svetovalni službi se lahko po predhodnem dogovoru oglasite vsak dan od 7.30  do 14.30 oziroma v času popoldanskih govorilnih ur.

Kontakt: irma.janezic@guest.arnes.si; tel.: 01 833 25 14