Svetovalna služba

Kadar ste starši v skrbeh zaradi svojega otroka, ker se v šoli ne počuti dobro, ker ima učne težave, kadar otrok sam ni kos učenju, če prihaja v spore s sošolci oziroma učitelji, če ima težave doma ali sam s seboj, se obrnite na šolske svetovalne delavke. Pri slednjih boste prav tako dobrodošli, če bi želeli kakšen nasvet.

Šolske svetovalne delavke Andreja Bečan, Irma Janežič, Marjetka Šilc, Sandra Križnar in  Saša Šimnovec se z bodočimi šolarji in njihovimi starši srečujejo pri vpisu v šolo. Oblikujejo oddelke prvih razredov in  spremljajo njihovo vključevanje v oddelčno skupnost ter njihov napredek pri šolskem delu.

Svetovalna delavka Marjetka Šilc vodi poklicno orientacijo v 8. in 9. razredu in pomaga učencem pri vpisu v srednje šole. Za starše in učence pripravlja predavanja o poklicnih odločitvah in jih seznani z načinom vpisa v srednje šole. Starše in učence informira o možnostih subvencije  šole v naravi in taborov.

Specialna pedagoginja Saša Šimnovec ter pedagoginje Irma Janežič, Bojana Peterka in Andreja Bečan pomagajo učencem, ki imajo težave na področju  branja in pisanja, učne oz. vedenjske težave.

V svetovalni službi se lahko po predhodnem dogovoru oglasite vsak dan od 7.30  do 14.30 oziroma v času popoldanskih govorilnih ur.