Še vedno lahko namenite 0,5 % dohodnine Šolskemu skladu OŠ Vodice

Davčna zakonodaja omogoča fizičnim osebam (zavezanci) razporeditev 0,5 % svoje dohodnine v splošno koristen namen. Zavezanci so osebe, ki pričakujejo, da bodo prejeli informativni izračun dohodnine.

Namenitev vas nič ne stane, saj sicer sredstva ostanejo v državnem proračunu, lahko pa pomembno pomaga pri financiranju splošno koristnih dejavnosti.

Zato vas Javni zavod OŠ Vodice v sodelovanju s Skladom 05 – ustanovo za družbene naložbe vabi k namenitvi dohodnine za splošno koristen namen, in sicer

»Šolski sklad Osnovne šole Vodice«

Na šoli že več let deluje šolski sklad, ki ga vodi Upravni odbor. Šolski sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev in drugih virov. Sredstva se porabijo za nakup nadstandardne opreme, učil, financiranje dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina obveznega  izobraževalnega programa, za zagotavljanje sredstev v zvezi s spodbujanjem razvojnih in raziskovalnih dejavnosti učencev, za pomoč socialno šibkim otrokom.

V zadnjih letih se potrebe po črpanju sredstev iz šolskega sklada povečujejo, zato se trudimo na čim več načinov in iz različnih virov pridobiti dodatna finančna sredstva za delovanje sklada.

Ena od možnosti, ki omogoča financiranje šolskega sklada s strani staršev, občanov in ostalih zaposlenih fizičnih oseb (zavezancev), je razporeditev 0,5 % svoje dohodnine v splošno koristen namen. Namenitev vas nič ne stane. V kolikor ta del svoje dohodnine ne namenite nikomur, sredstva ostanejo v državnem proračunu. V šolskem skladu pa jih želimo uporabiti za naše otroke in jim s tem omogočiti še bolj kakovostno in zanimivo izobraževanje.

Višina sredstev, ki jih želimo zbrati: 5.000 €

Dohodnino namenite tako, da izpolnite obrazec ter ga oddate v tajništvu Javnega zavoda OŠ Vodice oziroma ga pošljeta po pošti na naslov OŠ Vodice, Ob šoli 2, 1217 Vodice -> OBRAZEC.

Vse informacije dobite pri g. Juretu Grilcu, ne elektronskem naslovu  ravnatelj@o-vodice.lj.mss.edus.si, na spletni strani www.sklad05.si ter po elektronski pošti info@sklad05.si.

O delovanju Sklada 05

Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe skupaj s partnerji izvaja program »Naložbe 0,5 %« s katerim iz sredstev dohodnine financira številne splošno koristne namene, ki jih v lokalnih okoljih prepoznajo in izvajajo partnerji. Med partnerji sklada so tudi številne šole, vrtci in vzgojno izobraževalne institucije.

Vse informacije o programu je moč najti na spletni strani www.sklad05.si.

Od aprila 2015 je v program vključena tudi Osnova šola Vodice. Sredstva zbiramo kot dopolnilni vir financiranja za šolski sklad.

Sredstva se zbirajo tako, da posamezniki (starši otrok, zaposleni, drugi podporniki itd.) izpolnijo zahtevo, da se do 0,5 odstotka njihove dohodnine nameni za izbrani namen ter jo oddajo na šoli. Takšna namenitev posameznikov nič ne stane (za razliko od donacije), saj sicer sredstva ostanejo v državnem proračunu. Namenitev je trajna oz. do preklica. Praviloma lahko namenijo dohodnino tisti posamezniki, ki so zaposleni (namenitve prejemnikov denarne socialne pomoči in drugih z nizkimi dohodki nimajo finančnega učinka).

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja