V šolo se vračajo vsi učenci

V ponedeljek, 1. 6. 2020, se vračajo v šolo učenci 4. in 5. razredov, v sredo, 3. 6. 2020, pa še učenci od 6. do 8. razreda. Zavedati se je treba, da večje število otrok lahko pomeni večje tveganje za okužbo z novim virusom COVID-19, zato je še naprej potrebno spoštovati priporočila ministrstva in NIJZ. Ključni ukrep za preprečevanje okužbe je zagotovo redno umivanje in razkuževanje rok, higiena kihanja in kašlja ter vzdrževanje primerne razdalje.

Učenci od 2. do 5. razreda vstopajo v šolo skozi stranska vhoda na severni strani šole (večje parkirišče) ali  južni strani (vrtec). Učenci od 6. do 9. razreda prihajajo v šolo skozi glavni vhod.

S 1. 6. 2020 bo organizirano tudi jutranje varstvo vozačev za učence od 4. razreda dalje, vendar samo za tiste učence, ki druge možnosti prihoda v šolo nimajo. Priporočamo, da se učenci, ki že imajo kolesarski izpit, pripeljejo v šolo s kolesom oziroma pridejo peš, če je pot do šole varna. Učenci naj v šolo  prihajajo le 10-15 minut pred začetkom poukom.

Ob vhodih v šolo bo še naprej nameščeno razkuževalo za roke. Nošenje mask za učence, starejše od 12 let, ni obvezno, je pa s strani NIJZ priporočljivo.

Pouk bo organiziran tako, da bodo učenci ves čas v matičnih učilnicah, menjali se bodo učitelji. Izjema bodo predmeti, pri katerih se učenci zaradi diferenciacije delijo v manjše skupine ter obvezni in neobvezni izbirni predmeti. Učilnice bodo ustrezno označene. Pouk bo potekal po urniku, ki je bil v veljavi do zaprtja šole dne 13. 3. 2020.

Učenci bodo malicali v razredih. Reditelji bodo prinašali malico v kratkih časovnih razmikih, da bo srečevanja na hodnikih in avlah čim manj. Kosilo bo potekalo v jedilnici, kjer  je potrebno upoštevati varnostno razdaljo do razdelilnega pulta in pri sedenju ob mizah.

Priporočila NIJZ je potrebno upoštevati tudi na šolskem avtobusu. Vozni red šolskega avtobusa ostaja nespremenjen. V kolikor bi prišlo do sprememb ali dodatnih navodil, vas bomo o tem obvestili na šolski spletni strani.

Po končanem pouku in kosilu naj učenci odidejo čimprej domov. Zadrževanje v šoli ni priporočljivo, vožnja z motorji v okolici šole in po šolskih igriščih pa prepovedana.

Z optimizmom odpiramo vrata šole vsem učencem, saj smo prepričani, da bomo z upoštevanjem priporočil in vzdrževanjem higiene, šolsko leto končali v zdravem  in sproščenem okolju.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja