Obvestilo

V sredo, 3. 6. 2020, so se v šolo vrnili vsi učenci. V dopoldanskem času se je sestala  koordinacijska skupina in analizirala prvi šolski dan. Glede na vsa opažanja smo se dogovorili naslednje:

 • Učenci 1.triletja imajo že utečen ritem, ki se naj ga držijo še naprej. Starši pripeljejo otroke do vhodnih vrat, učenci pa sami odidejo v jutranje varstvo oziroma v svoje učilnice.
 • Pri vseh vhodih v šolo so nameščena razkužila za roke. Učenci si ob vstopu v šolo roke obvezno razkužijo.
 • V garderobah se učenci preobujejo in v notranjosti šole nosijo copate. Za razkuževanje kljuk in omaric skrbi čistilka v dopoldanski izmeni.
 • Učenci od 4. do 9. razreda so od predure do konca pouka v svojih matičnih učilnicah, razen v primerih delitev v manjše skupine (ure diferenciacije, TIT, GOŠ, ŠPO, izbirni predmeti in neobvezni izbirni predmeti).
 • Učenci, ki imajo pouk v manjših skupinah (GOS ali TIT, ŠPO, diferenciacija v 8. in 9. razredu) počakajo na učitelja v matični učilnici. Skupaj odidejo na drugo lokacijo. Pri tem je potrebno upoštevati priporočeno razdaljo. Učenci naj menjajo učilnico le v primeru, ko je to res nujno potrebno in se pouka ne da organizirati drugače.  Učenci, ki imajo ure športa, uporabljajo stranski vhod na severni strani šole.
 • Razpored učilnic ste dobili razredniki po e-pošti, objavljen je tudi v zbornici in v omarici za obvestila pri glavnem vhodu.
 • Jutranje varstvo vozačev je namenjeno samo za tiste učence, ki nimajo možnosti drugega prihoda v šolo kot z avtobusom, sicer prihajajo učenci v šolo peš ali s kolesom.
 • Med odmori in med glavnim odmorom je potrebno učilnice prezračiti. Učilnice ostajajo med odmori ves čas odklenjene.
 • Po malico hodijo samo reditelji. Ostali učenci počakajo v razredu. V jedilnici pri razdelilnem pultu, kjer prevzamejo malico, morajo upoštevati varnostno razdaljo. Ravno tako je potrebno upoštevati priporočila o razdalji pri odhodu na WC.
 • Maske sicer niso obvezne, jih pa NIJZ priporoča vsem učencem od 12. leta dalje.
 • Uporabo maske priporočamo tudi vsem zaposlenim, kadar so izven razreda ali ne morejo zagotoviti priporočene varnostne razdalje.
 • V času kosila je v jedilnici veliko število učencev. Priporočamo, da v času od
  55 do 13.15 oziroma po končanem pouku pridejo na kosilo učenci od 6. do 9. razreda. Pred prihodom v jedilnico je potrebno temeljito umiti roke. Pri pomikanju po ozkem hodniku do razdelilnega pulta je potrebno upoštevati  varnostno razdaljo.
 • Učenci v OPB naj pridejo na kosilo od 13.15 dalje oziroma, ko učencev predmetne stopnje ni več v jedilnici.
 • Starši naj svoje otroke po pouku počakajo pred dogovorjenimi vhodi v šolo.
 • Vstop zunanjim obiskovalcem v šolo je dovoljen le z uporabo maske in razkužila pri vhodu v šolo.
 • Pri prevozih s šolskim avtobusom morajo maske nositi vsi učenci,  ne glede na starost.

Poskrbimo za svojo varnost. Res je, da je epidemija preklicana, vendar menimo, da je življenje v šoli specifično in da moramo  upoštevati priporočila NIJZ še naprej.

Vodstvo šole

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja